Yritysilmeen uudistaminen

Yrityksen ilmeen uudistaminen voi olla ajankohtaista monestakin syystä


Miksi yritysilme uudistetaan?

Yritysilmeen uudistaminen on usein ajankohtaista, kun yrityksessä tapahtuu muitakin uudistuksia. Yrityksen omistus saattaa vaihtua

tai tehdään fuusioita tai yrityksen tuotteita tai toimintatapoja uudistetaan. Yritysilmeen muutokseen voi johtaa yrityksen nimenvaihto. Nimenvaihdon taustalla voi olla brändin uudistaminen ajantasaiseksi sekä entistä paremmin alaa ja toimintaa kuvaavaksi. Yritysilmeen ja uuden nimen taustalla voi olla halu kansainvälistyä ja uusi nimi antaa paremmat
edellytykset ulkomaankauppaan.


Yritysilme voidaan uudistaa myös, kun tavoitellaan kilpailuympäristössä erottumista. Saattaapa joku tavoitella myös kilpailijan imitoimista, mutta mennäänkö silloin arveluttavilla teillä? Hyvä yritysilme on kuitenkin lähtökohdiltaan yrityksen omista arvoista ja toiminnasta kertova. Se auttaa yrityksen nimen ja viestinnän mieleen painumisessa. Se herättää näkemisen, tunnistamisen, kokemisen ja muistamisen kautta mielikuvan yrityksestä. Haluatko että yrityksesi nimi tai
merkki jää mieleen?


Yritysilme voidaan uudistaa myös koska halutaan ajanmukainen ulkoasu, kun vanha ilme on tullut tiensä päähän ja näyttää vanhanaikaiselta, mutta ei hyvällä tavalla. Voi olla jopa, ettei vanhaa ilmettä ole lainkaan suunniteltu, vaan se on muotoutunut ikään kuin vahingossa. Vanha yritysilme saattaa olla pirstaleinen, eri yhteyksissä eri näköinen. Esimerkiksi yrityksen logo kirjoitetaan eri näköisillä ja värisillä kirjaimilla nettisivuille, some-kanaviin, ikkunateippauksiin ja lomakkeisiin. Näin ollen yritysilme ei ole yhtenäinen.


Yritysilmeen uudistus voidaan tehdä myös siksi, että tuntuu siltä että se pitäisi uudistaa. Saattaa olla, että vanhasta ilmeestä on tullut

huonoa palautetta tai vanha ilme herättää vääränlaisia mielikuvia. Voi olla että yrityksesi sekoitetaan johonkin toiseen yritykseen niiden samankaltaisen ilmeen vuoksi. Voi olla että yritysilme on niin pliisu ja mitäänsanomaton, ettei se jää mieleen. Syynä voi olla myös se, että kilpailija uudistaa ilmettään. Ilmeen uudistukseen voi johtaa myös aktiivisempi ote markkinointiin, jolloin huomio kiinnittyy myös yritysilmeen freesaukseen.


Mitä yritysilmeen uudistamisella saavutetaan?

• yrityksen arvonnousu 

• viestinnän selkeytyminen 

• korkeampi laatumielikuva 

• tuotteiden arvonnousu 


Yritysilme vaikuttaa omalta osaltaan siihen millaisen mielikuvan asiakas saa yrityksestä. Yhtenäinen ilme antaa johdonmukaisemman ja luotettavamman kuvan kuin sekava toteutus. Ajanmukainen ilme viestii myös siitä, että yritys on ajanhermoilla. Klassinen ilme kertoo jatkuvuudesta ja herättää luottamusta.


Yritysilmeen uudistamisella voidaan saavuttaa lisäarvoa yritykselle ja sen tuotteille ja palveluille. Yritysilmeen uudistaminen vastaa
uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Yhtenäinen, ajanmukainen yritysilme on konkreettisesti rahanarvoista esim. yrityskauppoja tehtäessä. Yritysilme voi vaikuttaa myös katteeseen, merkkituotteista saa paremman hinnan kuin bulkkitavarasta.


Miten yritysilme uudistetaan?

Yritysilme voidaan uudistaa joko kevyesti tai suunnittelemalla kokonaan uusi ilme. Käytännössä voidaan tehdä juuri sellainen

muutos kuin on tarpeen. Jos esimerkiksi vanhan logon värit eivät erotu toisistaan riittävästi, voidaan säätää vain värien sävyjä. Tai jos yrityksen logossa on hyvä idea, mutta se ei toimi graafisesti, se voidaan uudelleen piirtää ja tyylitellä halutulla tavalla. Usein halutaankin, että kun yritysilmettä uudistetaan, ei hypätä aivan erilaiseen ulkoasuun, vaan muutos tapahtuu niin että jatkumo ja tunnistettavuus säilyy. Jopa jos yrityksen nimi kokonaan vaihtuu, voidaan tarpeen mukaan säilyttää sukunäköisyys yritysilmeessä niin että asiakkaat mieltävät yrityksen samaksi kuin yritys oli vanhalla nimellään. Muutokset kannattaa kuitenkin tehdä harkiten ja joskus on paikallaan luopua vanhasta ilmeestä ja suunnitella kokonaan uusi puhtaalta pöydältä.


Esimerkkejä suunnittelemistamme logoista

Tyhmyys on osa viisauttamme – luovuus on osa tehokkuuttamme.

___

 ___040 5161826 

Yritysilmeen uudistaminen

Yrityksen ilmeen uudistaminen voi olla ajankohtaista monestakin syystä


Miksi yritysilme uudistetaan?

Yritysilmeen uudistaminen on usein ajankohtaista, kun yrityksessä tapahtuu muitakin uudistuksia. Yrityksen omistus saattaa vaihtua

tai tehdään fuusioita tai yrityksen tuotteita tai toimintatapoja uudistetaan. Yritysilmeen muutokseen voi johtaa yrityksen nimenvaihto. Nimenvaihdon taustalla voi olla brändin uudistaminen ajantasaiseksi sekä entistä paremmin alaa ja toimintaa kuvaavaksi. Yritysilmeen ja uuden nimen taustalla voi olla halu kansainvälistyä ja uusi nimi antaa paremmat
edellytykset ulkomaankauppaan.


Yritysilme voidaan uudistaa myös, kun tavoitellaan kilpailuympäristössä erottumista. Saattaapa joku tavoitella myös kilpailijan imitoimista, mutta mennäänkö silloin arveluttavilla teillä? Hyvä yritysilme on kuitenkin lähtökohdiltaan yrityksen omista arvoista ja toiminnasta kertova. Se auttaa yrityksen nimen ja viestinnän mieleen painumisessa. Se herättää näkemisen, tunnistamisen, kokemisen ja muistamisen kautta mielikuvan yrityksestä. Haluatko että yrityksesi nimi tai
merkki jää mieleen?


Yritysilme voidaan uudistaa myös koska halutaan ajanmukainen ulkoasu, kun vanha ilme on tullut tiensä päähän ja näyttää vanhanaikaiselta, mutta ei hyvällä tavalla. Voi olla jopa, ettei vanhaa ilmettä ole lainkaan suunniteltu, vaan se on muotoutunut ikään kuin vahingossa. Vanha yritysilme saattaa olla pirstaleinen, eri yhteyksissä eri näköinen. Esimerkiksi yrityksen logo kirjoitetaan eri näköisillä ja värisillä kirjaimilla nettisivuille, some-kanaviin, ikkunateippauksiin ja lomakkeisiin. Näin ollen yritysilme ei ole yhtenäinen.


Yritysilmeen uudistus voidaan tehdä myös siksi, että tuntuu siltä että se pitäisi uudistaa. Saattaa olla, että vanhasta ilmeestä on tullut

huonoa palautetta tai vanha ilme herättää vääränlaisia mielikuvia. Voi olla että yrityksesi sekoitetaan johonkin toiseen yritykseen niiden samankaltaisen ilmeen vuoksi. Voi olla että yritysilme on niin pliisu ja mitäänsanomaton, ettei se jää mieleen. Syynä voi olla myös se, että kilpailija uudistaa ilmettään. Ilmeen uudistukseen voi johtaa myös aktiivisempi ote markkinointiin, jolloin huomio kiinnittyy myös yritysilmeen freesaukseen.


Mitä yritysilmeen uudistamisella saavutetaan?

• yrityksen arvonnousu 

• viestinnän selkeytyminen 

• korkeampi laatumielikuva 

• tuotteiden arvonnousu 


Yritysilme vaikuttaa omalta osaltaan siihen millaisen mielikuvan asiakas saa yrityksestä. Yhtenäinen ilme antaa johdonmukaisemman ja luotettavamman kuvan kuin sekava toteutus. Ajanmukainen ilme viestii myös siitä, että yritys on ajanhermoilla. Klassinen ilme kertoo jatkuvuudesta ja herättää luottamusta.


Yritysilmeen uudistamisella voidaan saavuttaa lisäarvoa yritykselle ja sen tuotteille ja palveluille. Yritysilmeen uudistaminen vastaa
uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Yhtenäinen, ajanmukainen yritysilme on konkreettisesti rahanarvoista esim. yrityskauppoja tehtäessä. Yritysilme voi vaikuttaa myös katteeseen, merkkituotteista saa paremman hinnan kuin bulkkitavarasta.


Miten yritysilme uudistetaan?

Yritysilme voidaan uudistaa joko kevyesti tai suunnittelemalla kokonaan uusi ilme. Käytännössä voidaan tehdä juuri sellainen

muutos kuin on tarpeen. Jos esimerkiksi vanhan logon värit eivät erotu toisistaan riittävästi, voidaan säätää vain värien sävyjä. Tai jos yrityksen logossa on hyvä idea, mutta se ei toimi graafisesti, se voidaan uudelleen piirtää ja tyylitellä halutulla tavalla. Usein halutaankin, että kun yritysilmettä uudistetaan, ei hypätä aivan erilaiseen ulkoasuun, vaan muutos tapahtuu niin että jatkumo ja tunnistettavuus säilyy. Jopa jos yrityksen nimi kokonaan vaihtuu, voidaan tarpeen mukaan säilyttää sukunäköisyys yritysilmeessä niin että asiakkaat mieltävät yrityksen samaksi kuin yritys oli vanhalla nimellään. Muutokset kannattaa kuitenkin tehdä harkiten ja joskus on paikallaan luopua vanhasta ilmeestä ja suunnitella kokonaan uusi puhtaalta pöydältä.


Esimerkkejä suunnittelemistamme logoista

Tyhmyys on osa viisauttamme – luovuus on osa tehokkuuttamme.

___

 ___040 5161826 

Yritysilmeen uudistaminen

Yrityksen ilmeen uudistaminen voi olla ajankohtaista monestakin syystä


Miksi yritysilme uudistetaan?

Yritysilmeen uudistaminen on usein ajankohtaista, kun yrityksessä tapahtuu muitakin uudistuksia. Yrityksen omistus saattaa vaihtua

tai tehdään fuusioita tai yrityksen tuotteita tai toimintatapoja uudistetaan. Yritysilmeen muutokseen voi johtaa yrityksen nimenvaihto. Nimenvaihdon taustalla voi olla brändin uudistaminen ajantasaiseksi sekä entistä paremmin alaa ja toimintaa kuvaavaksi. Yritysilmeen ja uuden nimen taustalla voi olla halu kansainvälistyä ja uusi nimi antaa paremmat
edellytykset ulkomaankauppaan.


Yritysilme voidaan uudistaa myös, kun tavoitellaan kilpailuympäristössä erottumista. Saattaapa joku tavoitella myös kilpailijan imitoimista, mutta mennäänkö silloin arveluttavilla teillä? Hyvä yritysilme on kuitenkin lähtökohdiltaan yrityksen omista arvoista ja toiminnasta kertova. Se auttaa yrityksen nimen ja viestinnän mieleen painumisessa. Se herättää näkemisen, tunnistamisen, kokemisen ja muistamisen kautta mielikuvan yrityksestä. Haluatko että yrityksesi nimi tai
merkki jää mieleen?


Yritysilme voidaan uudistaa myös koska halutaan ajanmukainen ulkoasu, kun vanha ilme on tullut tiensä päähän ja näyttää vanhanaikaiselta, mutta ei hyvällä tavalla. Voi olla jopa, ettei vanhaa ilmettä ole lainkaan suunniteltu, vaan se on muotoutunut ikään kuin vahingossa. Vanha yritysilme saattaa olla pirstaleinen, eri yhteyksissä eri näköinen. Esimerkiksi yrityksen logo kirjoitetaan eri näköisillä ja värisillä kirjaimilla nettisivuille, some-kanaviin, ikkunateippauksiin ja lomakkeisiin. Näin ollen yritysilme ei ole yhtenäinen.


Yritysilmeen uudistus voidaan tehdä myös siksi, että tuntuu siltä että se pitäisi uudistaa. Saattaa olla, että vanhasta ilmeestä on tullut

huonoa palautetta tai vanha ilme herättää vääränlaisia mielikuvia. Voi olla että yrityksesi sekoitetaan johonkin toiseen yritykseen niiden samankaltaisen ilmeen vuoksi. Voi olla että yritysilme on niin pliisu ja mitäänsanomaton, ettei se jää mieleen. Syynä voi olla myös se, että kilpailija uudistaa ilmettään. Ilmeen uudistukseen voi johtaa myös aktiivisempi ote markkinointiin, jolloin huomio kiinnittyy myös yritysilmeen freesaukseen.


Mitä yritysilmeen uudistamisella saavutetaan?

• yrityksen arvonnousu 

• viestinnän selkeytyminen 

• korkeampi laatumielikuva 

• tuotteiden arvonnousu 


Yritysilme vaikuttaa omalta osaltaan siihen millaisen mielikuvan asiakas saa yrityksestä. Yhtenäinen ilme antaa johdonmukaisemman ja luotettavamman kuvan kuin sekava toteutus. Ajanmukainen ilme viestii myös siitä, että yritys on ajanhermoilla. Klassinen ilme kertoo jatkuvuudesta ja herättää luottamusta.


Yritysilmeen uudistamisella voidaan saavuttaa lisäarvoa yritykselle ja sen tuotteille ja palveluille. Yritysilmeen uudistaminen vastaa
uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Yhtenäinen, ajanmukainen yritysilme on konkreettisesti rahanarvoista esim. yrityskauppoja tehtäessä. Yritysilme voi vaikuttaa myös katteeseen, merkkituotteista saa paremman hinnan kuin bulkkitavarasta.


Miten yritysilme uudistetaan?

Yritysilme voidaan uudistaa joko kevyesti tai suunnittelemalla kokonaan uusi ilme. Käytännössä voidaan tehdä juuri sellainen

muutos kuin on tarpeen. Jos esimerkiksi vanhan logon värit eivät erotu toisistaan riittävästi, voidaan säätää vain värien sävyjä. Tai jos yrityksen logossa on hyvä idea, mutta se ei toimi graafisesti, se voidaan uudelleen piirtää ja tyylitellä halutulla tavalla. Usein halutaankin, että kun yritysilmettä uudistetaan, ei hypätä aivan erilaiseen ulkoasuun, vaan muutos tapahtuu niin että jatkumo ja tunnistettavuus säilyy. Jopa jos yrityksen nimi kokonaan vaihtuu, voidaan tarpeen mukaan säilyttää sukunäköisyys yritysilmeessä niin että asiakkaat mieltävät yrityksen samaksi kuin yritys oli vanhalla nimellään. Muutokset kannattaa kuitenkin tehdä harkiten ja joskus on paikallaan luopua vanhasta ilmeestä ja suunnitella kokonaan uusi puhtaalta pöydältä.


Esimerkkejä suunnittelemistamme logoista

Tyhmyys on osa viisauttamme – luovuus on osa tehokkuuttamme.

___

 ___040 5161826