Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilmeen ja logon suunnittelu alkaa kartoituksella – millainen brändi-ilme halutaan?

Yritysilmeen suunnittelu aloitetaan useimmiten logon suunnittelusta. Yritysilmeeseen kuuluvat myös typografinen tyyli, tunnusvärit ja kuvamaailman tyyli. Yrityilme ilmenee sovelluksissa, joita voivat olla esim. nettisivujen ulkoasu, käyntikortit, esitteet, kuvastot, some-kanavien visuaalisuus, ikkuna- ja autoteippaukset, pakkaukset, työasut, myymälän kalustus- ja somistus jne.


Brändi-ilme on tunnistettava visuaalinen ilme

Sama ulkoasu siis toistuu logoissa, merkeissä, typografiassa, väreissä ja muodoissa johdonmukaisesti. Brändi-ilmettä käytetään soveltaen kaikessa mitä yritys edustaa. Hyvä brändi-ilme kuvastaa yrityksen luonnetta ja arvoja visuaalisesti. Se ohjaa mielikuvaa brändistä haluttuun suuntaan. Brändimielikuva syntyy asiakkaan mielessä, eikä sitä voi täysin hallita.  


Visuaalinen ilme on osa yrityksen identiteettiä

Kun brändi-ilmettä suunnitellaan, kannatta ensin miettiä ketä varten, miksi, missä ja miten brändi on olemassa. Yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu on kattava paketti. Elementtien suhde toisiinsa ja niiden asettelu muodostavat ulkoasun hierarkian.Brändi-identiteetin määrittely

Jos brändisi olisi persoona, millainen hän olisi?

Ominaisuuksia voi tarkastella esim. vastakohtien avulla. Onko brändisi rento vai jäykkä, onko se hauska vai vakava, vauhdikas vai hidas, rönsyilevä vai yksinkertainen, perinteinen vai moderni jne.Logon suunnittelu

Lue lisää logon suunnittelusta


Yrityksen värimaailman suunnittelu

Mitä haluat viestiä yrityksesi käyttämillä väreillä?
Väreillä on luonne – esim. vahva, herkkä, luonnollinen, vakuuttava… Valmis väripaletti auttaa kokonaisuuden hallinnassa. Mikä on pääväri/päävärit, millä väreillä luot kontrastia tai korostat? Yritykselle kannattaa suunnitella oma väripaletti. Logossa käytettävien värien lisäksi voi olla tarpeen valita muutama muukin väri.


Typografia

Mitä kirjasimia eli fontteja käytät? Fontit luovat myös yritysilmettä, niillä on oma luonne ja tyyli. Typografia on fonttien valinnan lisäksi paljon muutakin. Typografia auttaa ja ohjaa lukijaa. Tekstien hierarkia määräytyy kirjainten koon ja leikkauksen avulla. Typografiassa määritellään tekstikoot, rivivälit, kirjainvälit, jne. Millaiset määreet kuuluvat Pääotsikolle, väliotsikolle,

leipätekstille, kuvatekstille jne.? Tekstityyppien ja -tyylien johdonmukainen käyttö palvelee lukijaa ja luo osansa yritysilmeestä.


Kuvamaailman tyyli

Tyyli muodostuu paitsi elementtien suhteesta toisiinsa, myös valokuvien ja piirrosten tyylistä. Ei ole siis yhdentekevää millaisia kuvia käytät. Kuvien tyyli voi olla dynaaminen, nuorekas, yllätyksellinen, hauska, vakava, pelkistetty, värikäs...Yrityksen ilmeen suunnittelun vaiheet sisältävät:

 • alkuperehtymisen esim. yritykseen ja sen historiaan, kilpailijoihin ja ympäristöön, jossa se toimii.
 • luonnostelun
 • luonnosvaiheessa vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa ja luonnoksen valinnan jatkokehittelyyn
 • valitun luonnoksen jatkokehittelyn
 • värimaailman suunnittelun
 • logon piirtämisen ja viimeistelyn
 • värimäärittelyt erilaisiin medioihin
 • typografian perusmäärittelyt
 • yritysilmeen ja logon hyväksyttämisen asiakkaalla tarvittaessa useammassa vaiheessa
 • logosta ja suunnitelluista elementeistä digitaaliset aineistot eri käyttötarkoituksiin, esim. nettiin, lehti-ilmoituksiin, lomakkeisiin, esitteisiin…
 • saat siis yksilöllisen, toimivan yritysilmeen ja logon, joka on suunniteltu vain sinun tarpeitasi ajatellen


Halutessanne voimme suunnitella myös yrityskuva ohjeiston tai graafisen ohjeiston brändillenne. Brändimanuaali helpottaa visuaalisen ilmeen hallussa pitämistä laajemmissa organisaatioissa.

Esimerkkejä suunnittelemistamme logoista

Tyhmyys on osa viisauttamme – luovuus on osa tehokkuuttamme.

___

 ___040 5161826 

Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilmeen ja logon suunnittelu alkaa kartoituksella – millainen brändi-ilme halutaan?

Yritysilmeen suunnittelu aloitetaan useimmiten logon suunnittelusta. Yritysilmeeseen kuuluvat myös typografinen tyyli, tunnusvärit ja kuvamaailman tyyli. Yrityilme ilmenee sovelluksissa, joita voivat olla esim. nettisivujen ulkoasu, käyntikortit, esitteet, kuvastot, some-kanavien visuaalisuus, ikkuna- ja autoteippaukset, pakkaukset, työasut, myymälän kalustus- ja somistus jne.


Brändi-ilme on tunnistettava visuaalinen ilme

Sama ulkoasu siis toistuu logoissa, merkeissä, typografiassa, väreissä ja muodoissa johdonmukaisesti. Brändi-ilmettä käytetään soveltaen kaikessa mitä yritys edustaa. Hyvä brändi-ilme kuvastaa yrityksen luonnetta ja arvoja visuaalisesti. Se ohjaa mielikuvaa brändistä haluttuun suuntaan. Brändimielikuva syntyy asiakkaan mielessä, eikä sitä voi täysin hallita.  


Visuaalinen ilme on osa yrityksen identiteettiä

Kun brändi-ilmettä suunnitellaan, kannatta ensin miettiä ketä varten, miksi, missä ja miten brändi on olemassa. Yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu on kattava paketti. Elementtien suhde toisiinsa ja niiden asettelu muodostavat ulkoasun hierarkian.Brändi-identiteetin määrittely

Jos brändisi olisi persoona, millainen hän olisi?

Ominaisuuksia voi tarkastella esim. vastakohtien avulla. Onko brändisi rento vai jäykkä, onko se hauska vai vakava, vauhdikas vai hidas, rönsyilevä vai yksinkertainen, perinteinen vai moderni jne.Logon suunnittelu

Lue lisää logon suunnittelusta


Yrityksen värimaailman suunnittelu

Mitä haluat viestiä yrityksesi käyttämillä väreillä?
Väreillä on luonne – esim. vahva, herkkä, luonnollinen, vakuuttava… Valmis väripaletti auttaa kokonaisuuden hallinnassa. Mikä on pääväri/päävärit, millä väreillä luot kontrastia tai korostat? Yritykselle kannattaa suunnitella oma väripaletti. Logossa käytettävien värien lisäksi voi olla tarpeen valita muutama muukin väri.


Typografia

Mitä kirjasimia eli fontteja käytät? Fontit luovat myös yritysilmettä, niillä on oma luonne ja tyyli. Typografia on fonttien valinnan lisäksi paljon muutakin. Typografia auttaa ja ohjaa lukijaa. Tekstien hierarkia määräytyy kirjainten koon ja leikkauksen avulla. Typografiassa määritellään tekstikoot, rivivälit, kirjainvälit, jne. Millaiset määreet kuuluvat Pääotsikolle, väliotsikolle,

leipätekstille, kuvatekstille jne.? Tekstityyppien ja -tyylien johdonmukainen käyttö palvelee lukijaa ja luo osansa yritysilmeestä.


Kuvamaailman tyyli

Tyyli muodostuu paitsi elementtien suhteesta toisiinsa, myös valokuvien ja piirrosten tyylistä. Ei ole siis yhdentekevää millaisia kuvia käytät. Kuvien tyyli voi olla dynaaminen, nuorekas, yllätyksellinen, hauska, vakava, pelkistetty, värikäs...Yrityksen ilmeen suunnittelun vaiheet sisältävät:

 • alkuperehtymisen esim. yritykseen ja sen historiaan, kilpailijoihin ja ympäristöön, jossa se toimii.
 • luonnostelun
 • luonnosvaiheessa vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa ja luonnoksen valinnan jatkokehittelyyn
 • valitun luonnoksen jatkokehittelyn
 • värimaailman suunnittelun
 • logon piirtämisen ja viimeistelyn
 • värimäärittelyt erilaisiin medioihin
 • typografian perusmäärittelyt
 • yritysilmeen ja logon hyväksyttämisen asiakkaalla tarvittaessa useammassa vaiheessa
 • logosta ja suunnitelluista elementeistä digitaaliset aineistot eri käyttötarkoituksiin, esim. nettiin, lehti-ilmoituksiin, lomakkeisiin, esitteisiin…
 • saat siis yksilöllisen, toimivan yritysilmeen ja logon, joka on suunniteltu vain sinun tarpeitasi ajatellen


Halutessanne voimme suunnitella myös yrityskuva ohjeiston tai graafisen ohjeiston brändillenne. Brändimanuaali helpottaa visuaalisen ilmeen hallussa pitämistä laajemmissa organisaatioissa.

Esimerkkejä suunnittelemistamme logoista

Tyhmyys on osa viisauttamme – luovuus on osa tehokkuuttamme.

___

 ___040 5161826 

Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilmeen ja logon suunnittelu alkaa kartoituksella – millainen brändi-ilme halutaan?

Yritysilmeen suunnittelu aloitetaan useimmiten logon suunnittelusta. Yritysilmeeseen kuuluvat myös typografinen tyyli, tunnusvärit ja kuvamaailman tyyli. Yrityilme ilmenee sovelluksissa, joita voivat olla esim. nettisivujen ulkoasu, käyntikortit, esitteet, kuvastot, some-kanavien visuaalisuus, ikkuna- ja autoteippaukset, pakkaukset, työasut, myymälän kalustus- ja somistus jne.


Brändi-ilme on tunnistettava visuaalinen ilme

Sama ulkoasu siis toistuu logoissa, merkeissä, typografiassa, väreissä ja muodoissa johdonmukaisesti. Brändi-ilmettä käytetään soveltaen kaikessa mitä yritys edustaa. Hyvä brändi-ilme kuvastaa yrityksen luonnetta ja arvoja visuaalisesti. Se ohjaa mielikuvaa brändistä haluttuun suuntaan. Brändimielikuva syntyy asiakkaan mielessä, eikä sitä voi täysin hallita.  


Visuaalinen ilme on osa yrityksen identiteettiä

Kun brändi-ilmettä suunnitellaan, kannatta ensin miettiä ketä varten, miksi, missä ja miten brändi on olemassa. Yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu on kattava paketti. Elementtien suhde toisiinsa ja niiden asettelu muodostavat ulkoasun hierarkian.Brändi-identiteetin määrittely

Jos brändisi olisi persoona, millainen hän olisi?

Ominaisuuksia voi tarkastella esim. vastakohtien avulla. Onko brändisi rento vai jäykkä, onko se hauska vai vakava, vauhdikas vai hidas, rönsyilevä vai yksinkertainen, perinteinen vai moderni jne.Logon suunnittelu

Lue lisää logon suunnittelusta


Yrityksen värimaailman suunnittelu

Mitä haluat viestiä yrityksesi käyttämillä väreillä?
Väreillä on luonne – esim. vahva, herkkä, luonnollinen, vakuuttava… Valmis väripaletti auttaa kokonaisuuden hallinnassa. Mikä on pääväri/päävärit, millä väreillä luot kontrastia tai korostat? Yritykselle kannattaa suunnitella oma väripaletti. Logossa käytettävien värien lisäksi voi olla tarpeen valita muutama muukin väri.


Typografia

Mitä kirjasimia eli fontteja käytät? Fontit luovat myös yritysilmettä, niillä on oma luonne ja tyyli. Typografia on fonttien valinnan lisäksi paljon muutakin. Typografia auttaa ja ohjaa lukijaa. Tekstien hierarkia määräytyy kirjainten koon ja leikkauksen avulla. Typografiassa määritellään tekstikoot, rivivälit, kirjainvälit, jne. Millaiset määreet kuuluvat Pääotsikolle, väliotsikolle,

leipätekstille, kuvatekstille jne.? Tekstityyppien ja -tyylien johdonmukainen käyttö palvelee lukijaa ja luo osansa yritysilmeestä.


Kuvamaailman tyyli

Tyyli muodostuu paitsi elementtien suhteesta toisiinsa, myös valokuvien ja piirrosten tyylistä. Ei ole siis yhdentekevää millaisia kuvia käytät. Kuvien tyyli voi olla dynaaminen, nuorekas, yllätyksellinen, hauska, vakava, pelkistetty, värikäs...Yrityksen ilmeen suunnittelun vaiheet sisältävät:

 • alkuperehtymisen esim. yritykseen ja sen historiaan, kilpailijoihin ja ympäristöön, jossa se toimii.
 • luonnostelun
 • luonnosvaiheessa vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa ja luonnoksen valinnan jatkokehittelyyn
 • valitun luonnoksen jatkokehittelyn
 • värimaailman suunnittelun
 • logon piirtämisen ja viimeistelyn
 • värimäärittelyt erilaisiin medioihin
 • typografian perusmäärittelyt
 • yritysilmeen ja logon hyväksyttämisen asiakkaalla tarvittaessa useammassa vaiheessa
 • logosta ja suunnitelluista elementeistä digitaaliset aineistot eri käyttötarkoituksiin, esim. nettiin, lehti-ilmoituksiin, lomakkeisiin, esitteisiin…
 • saat siis yksilöllisen, toimivan yritysilmeen ja logon, joka on suunniteltu vain sinun tarpeitasi ajatellen


Halutessanne voimme suunnitella myös yrityskuva ohjeiston tai graafisen ohjeiston brändillenne. Brändimanuaali helpottaa visuaalisen ilmeen hallussa pitämistä laajemmissa organisaatioissa.

Esimerkkejä suunnittelemistamme logoista

Tyhmyys on osa viisauttamme – luovuus on osa tehokkuuttamme.

___

 ___040 5161826